O nas

Jesteśmy prywatną grupą energetyczną z Polskim kapitałem zajmującą się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii.

XOOG to fundusz inwestycyjny posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu innowacyjnymi projektami w sektorze energii elektrycznej.

Nasz model biznesowy opiera się na tworzeniu wartości w całym cyklu życia projektów OZE. Koncentrujemy się na promowaniu zrównoważonego rozwoju poprzez zapewnienie dostaw przyjaznej dla środowiska, bezpiecznej i konkurencyjnej energii.

Nasza wizja przyszłości to przekształcenie obecnego scentralizowanego rynku energii w bardziej stabilny oraz rentowniejszy rynek o charakterze rozproszonym.

Wierzymy, że proces transformacji energetycznej opierać się będzie na:

 • Odnawialnych źródłach energii,
 • Rozwoju odnawialnych paliw takich jak wodór, amoniak czy biometan,
 • Zwiększaniu efektywności energetycznej,
 • Tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Naszą ideą jest wspomaganie transformacji polskiej energetyki w kierunku osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. Wszystko po to, aby środowisko, w którym funkcjonujemy stało się bezpieczne dla zdrowia i życia naszego oraz przyszłych pokoleń.

Zważając na fakt, że jednym z najbardziej przyjaznych środowisku źródeł generacji energii elektrycznej jest energia słoneczna, to właśnie w niej pokładamy największe nadzieje. Polegając na niej nie tylko wspieramy pozytywne zmiany naszego otoczenia, ale tworzymy także tańszą energię elektryczną.

Grupa XOOG

Tworzymy sieć wzajemnie powiązanych i ściśle współpracujących ze sobą podmiotów w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Polska Energetyka Słoneczna

Rozwijamy projekty odnawialnych źródeł energii


W ramach swojej działalności spółka Polska Energetyka Słoneczna Sp. z o. o. zajmuje się:


 • Wyszukiwaniem i analizowaniem gruntów pod inwestycje fotowoltaiczne, wiatrowe, wodorowe, magazynowania energii
 • Przygotowywaniem dokumentacji projektowej w całym cyklu życia projektu
 • Uzyskiwaniem decyzji administracyjnych począwszy od decyzji o środowiskowych aż do pozwolenia na budowę
 • Budowaniem relacji z lokalnymi władzami i mieszkańcami
 • Optymalizacją projektów OZE celem zwiększenia rentowności inwestycji
 • Promowaniem idei wykorzystania energii z OZE ze szczególnym uwzględnieniem energii słoneczne

XOOG Energy

Handlujemy energią


W ramach handlu detalicznego Spółka XOOG Energy Sp. z o. o. zajmuje się:


 • Sprzedażą energii elektrycznej do odbiorców końcowych z możliwością dołączenia gwarancji pochodzenia OZE
 • Sprzedażą gazu ziemnego do odbiorców końcowych
 • Sprzedażą energii elektrycznej i gazu ziemnego przeznaczonych do dalszej odsprzedaży
 • Zakupem energii elektrycznej od wytwórców posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej lub wpisanych do rejestru MiOZE
 • Zakupem praw majątkowych i gwarancji pochodzenia od wytwórców OZE
 • Zawieraniem długoterminowych umów cPPA pomiędzy Wytwórcą Energii Elektrycznej, a Odbiorcą Końcowym, w ramach których XOOG Energy pełni funkcję Podmiotu Odpowiedzialnego za bilansowanie wyprodukowanej i dostarczanej energii.

W ramach handlu hurtowego Spółka XOOG Energy sp. z o.o. zajmuje się m.in. obrotem: energią elektryczną, gazem ziemnym, uprawnieniami do emisji CO2 oraz Prawami Majątkowymi

XOOG Dystrybucja

Dostarczamy energię


W ramach dystrybucji Spółka XOOG Dystrybucja sp. z o.o. zajmuje się:


 • Rozpowszechnianiem (przesyłem) energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą linii niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia
 • Dostarczaniem energii elektrycznej kupionej od sprzedawcy
 • Współpracą z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym
 • Bilansowaniem systemu oraz zarządzaniem ograniczeniami systemowymi
 • Realizacją umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym
 • Rozbudową sieci dystrybucyjnych
 • Prowadzeniem eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej
 • Odczytami liczników
 • Utrzymaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej

XOOG Wytwarzanie

Wytwarzamy energię i zarządzamy instalacjami OZE


 • Produkujemy energię w ramach instalacji odnawialnych źródeł energii
 • Zarządzamy istniejącymi elektrowniami
 • Optymalizujemy efektywność pracy instalacji

XOOG Storage

Magazynujemy energię


Przedmiotem działalności spółki XOOG Storage Sp. z o. o. jest:


 • Realizacja inwestycji mających na celu stabilizowanie systemu poprzez wykorzystanie magazynów energii
 • Magazynowanie energii z wykorzystaniem baterii akumulatorowych, przepływowych, technologii compressed air storage oraz ogniw wodoru
 • Magazynowanie paliw ciekłych i gazowych

Klastry Energii

Jesteśmy koordynatorem w Klastrach Energii


Przedmiotem działalności Klastrów Energii jest współpraca elektroenergetyczna z samorządami i sektorem przemysłowym poprzez:


 • Realizację projektów budowy odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji, elektromobilności oraz wodoromobilności
 • Osiąganie samowystarczalności energetycznej
 • Wewnętrzne bilansowanie energii pomiędzy członkami inicjatywy
 • Wewnętrzny obrót oraz dystrybucja energii elektrycznej, chłodu oraz ciepła
 • Wspieranie członków inicjatyw klastrowych w procesach inwestycyjnych

Zapraszamy do kontaktu

Myśląc nad swoją inwestycją, zaufaj naszemu doświadczeniu.

Współpraca

W dzisiejszych czasach rynek energetyki to niekończące się możliwości.


 • Chciałbyś wydzierżawić ziemię pod instalacje odnawialnych źródeł energii?
 • Masz projekt OZE który chciałbyś sprzedać, lub szukasz wsparcia przy realizacji?
 • Jesteś zainteresowany aplikowaniem do jednej z naszych spółek?

Jeśli tak to zapraszamy do kontaktu:

Wysyłanie
Dziękujemy. Wiadomość została wysłana.

Kontakt

Grupa XOOG ma swoją główną siedzibę w Warszawie.

Biura terenowe posiadamy również w Zgorzelcu oraz we Wrocławiu.

Działamy na obszarze całej Polski.

Adres:

Wróbla 24/1, 02-736 Warszawa

Telefon:

+48 22 398 10 50