TWORZYMY

KLASTRY ENERGII

ROZWIJAMY

Klastry Energii Prosta Spółka Akcyjna „KEPSA” to organizacja, która wyznacza standardy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jako koordynator Klastrów Energii, KEPSA odgrywa kluczową rolę w integrowaniu działań samorządów z ambicjami sektora przemysłowego, tworząc synergiczne partnerstwo na rzecz zrównoważonej przyszłości energetyki.

Nasze działania koncentrują się na promowaniu i wdrażaniu rozwiązań, które nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby rynku, ale także przewidują przyszłe wyzwania związane z produkcją, dystrybucją i zużyciem energii.

Przez współpracę z samorządami, KEPSA dąży do tworzenia zintegrowanych planów rozwoju lokalnego, które uwzględniają inwestycje w odnawialne źródła energii. Równocześnie, współpraca z sektorem przemysłowym umożliwia wprowadzanie innowacyjnych technologii i modeli biznesowych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej i redukcji emisji szkodliwych substancji, a przede wszystkim dynamicznego lokalnego zbilansowania energii.

KEPSA to podmiot, który stawia na innowacyjność i zrównoważony rozwój. Będąc koordynatorem Klastrów Energii skupiamy się na budowaniu silnej współpracy między samorządami i sektorem przemysłowym, aby wspólnie kształtować przyszłość energetyki.

Kluczowym elementem naszej strategii jest budowanie platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń między wszystkimi zainteresowanymi stronami. Umożliwia to nie tylko lepsze zrozumienie potrzeb i możliwości poszczególnych aktorów, ale także sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które mogą być adaptowane na szerszą skalę. Poprzez organizację i udział w warsztatach, konferencjach i spotkaniach networkingowych, KEPSA stwarza warunki do budowania trwałych relacji biznesowych i inicjowania projektów, które mają realny wpływ na transformację sektora energetycznego.

Dążenie do samowystarczalności energetycznej obszarów, w których działają Klastry Energii, jest kolejnym ważnym aspektem naszej działalności. Przez wewnętrzne bilansowanie produkcji i zużycia energii, dążymy do stworzenia zdecentralizowanego systemu energetycznego, który jest bardziej odporny na zakłócenia i bardziej elastyczny w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe.

KEPSA poprzez swoją działalność w Klastrach Energii, staje się siłą napędową innowacji i zrównoważonego rozwoju, przyczyniając się do tworzenia przyszłości, w której energetyka jest efektywna i dostępna dla wszystkich. Nasza misja to nie tylko przekształcanie sektora energetycznego, ale także budowanie świadomości i angażowanie społeczności lokalnych w procesy decyzyjne, co jest kluczem do przyszłości, którą wspólnie tworzymy.

Dołącz do naszej inicjatywy i stań się częścią przyszłości, w której energia jest czysta, dostępna i zintegrowana z potrzebami społeczności lokalnych i przemysłu.

Dzierżawa ziemiOdkup projektu

Kluczowe obszary naszej działalności

Projekty Odnawialnych Źródeł Energii
Realizujemy ambitne projekty z zakresu fotowoltaicznego, wiatrowego, biogazowego oraz innych odnawialnych źródeł energii, dążąc do ekologicznej i efektywnej produkcji energii.

Samowystarczalność Energetyczna
Naszym celem jest osiągnięcie samowystarczalności energetycznej członków klastra, co zapewnia większą niezależność i stabilność energetyczną.

Bilansowanie i Dystrybucja Energii
Efektywne wewnętrzne bilansowanie energii oraz lokalny obrót i dystrybucja energii elektrycznej, ciepła, i chłodu, umożliwiają optymalizację zużycia i kosztów.

Wsparcie Inwestycyjne
Aktywnie wspieramy naszych członków w realizacji ich inwestycji energetycznych, oferując wiedzę ekspercką i doradztwo na każdym etapie projektu.

W KEPSA, wierzymy, że tworzenie Klastrów Energii to krok w kierunku przyszłości, w której każdy uczestnik może czerpać korzyści z lokalnej, efektywnej i ekologicznej produkcji oraz dystrybucji energii.