Każdy projekt jest oceniany indywidualnie, a warunki finansowe są ustalane na podstawie jego specyfiki, przewidywanego ryzyka oraz potencjalnych korzyści dla obu stron.