Tak, nasze zespoły prawne i planistyczne są zaangażowane w proces zdobywania wszelkich niezbędnych pozwoleń i dokumentacji po odkupie projektu, wspierając jego płynne przejście do fazy realizacji.