Kładziemy duży nacisk na gromadzenie, rozwijanie i wykorzystywanie wiedzy i umiejętności.