Teaser projektu powinien zawierać kluczowe informacje o projekcie, takie jak lokalizacja, technologia, stan prawny, wyniki dotychczasowych analiz, a także przewidywane korzyści i status projektu.