XOOG jest zainteresowane projektami we wszystkich technologiach odnawialnych źródeł energii, które posiadają już wydane warunki przyłączenia lub są na wczesnym etapie rozwoju z potencjałem osiągnięcia statusu Gotowości do Budowy.