Główne kryteria to przede wszystkim stan prawny projektu, jego zaawansowanie techniczne, wyniki analiz środowiskowych i wiatrowych, warunki przyłączeniowe oraz ogólna rentowność i zgodność z naszymi celami strategicznymi.