Projekt musi spełniać szereg kryteriów, w tym posiadać odpowiednie warunki przyłączeniowe, dokumentację środowiskową i planistyczną, oraz musi być zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi i ekologicznymi. Ponadto projekt musi przejść audyt techniczny i prawny.