Dzierżawa gruntu2024-07-17T09:33:59+01:00

Dzierżawa gruntu

Dzierżawa ziemi stanowi podstawę każdej inwestycji budowlanej, podobnie jak fundamenty są kluczowe dla konstrukcji każdego budynku.

W obliczu zmiennej sytuacji na rynku inwestycyjnym, nasza firma preferuje stabilność umów dzierżawy nad bezpośrednim zakupem gruntów.
Taki model współpracy umożliwia inwestorom efektywne zarządzanie nieruchomością bez zakłócania jej dotychczasowego użytkowania. Dla przykładu, jeśli działka jest wykorzystywana rolniczo i korzysta z dotacji, ten stan rzeczy pozostaje niezmieniony aż do momentu rozpoczęcia prac budowlanych.

Nasze podejście do selekcji nieruchomości obejmuje kompleksową analizę przeprowadzaną przez naszych specjalistów, która uwzględnia:

• Analizę dokumentacji planistycznej,
• Badanie obecności i rodzajów ochrony przyrody,
• Klasyfikację gruntów użytkowych,
• Ocena infrastruktury energetycznej i gazowej,
• oraz ocenę wszystkich innych aspektów wpływających na potencjał gruntów pod przyszłe projekty.


Aktualnie poszukujemy terenów przeznaczonych na:

• Instalacje fotowoltaiczne,
• Magazyny energii,
• Turbiny wiatrowe,
• Biogazownie rolnicze,
• oraz Centra logistyczne.

Aby efektywnie ocenić i wycenić nieruchomość, niezbędne są informacje takie jak NUMER EWIDENCYJNY nieruchomości, OBRĘB EWIDENCYJNY oraz preferowany IDENTYFIKATOR DZIAŁKI.

Zachęcamy do współpracy! Aby przyspieszyć proces wyceny i weryfikacji nieruchomości, prosimy o przesłanie wymaganych danych za pośrednictwem naszego formularza online lub bezpośrednio na podany adres e-mail.

XOOG Holding zobowiązuje się do ochrony danych użytkowników. Dane użytkownika będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych, naszymi wewnętrznymi zasadami i naszą polityką prywatności.

FAQ

Jakie są korzyści dzierżawy ziemi z XOOG dla właścicieli gruntów?2024-07-09T14:15:59+01:00

Dzierżawa ziemi z XOOG zapewnia stabilny przychód z każdego wydzierżawionego metra kwadratowego. Właściciele gruntów mogą liczyć na regularne i długoterminowe dochody.

Jakie rodzaje nieruchomości są poszukiwane przez XOOG do dzierżawy?2024-07-09T14:20:46+01:00

Poszukujemy gruntów o powierzchni co najmniej 1 ha. Preferujemy tereny niezabudowane, poza terenami zalewowymi z ustaloną strukturą własnościową.

Jaki jest proces weryfikacji i wyceny nieruchomości w XOOG?2024-07-09T14:24:50+01:00

XOOG weryfikuje nieruchomości pod kątem konkretnych technologii, które planuje w danym miejscu zastosować. Analizuje, jaka technologia jest możliwa do zrealizowania na danym terenie, a następnie przeprowadza weryfikację działki pod tym kątem.

Czy istnieją jakieś ograniczenia lub wymogi dotyczące nieruchomości kwalifikujących się do dzierżawy?2024-07-09T14:29:40+01:00

Tak, istnieją pewne ograniczenia. XOOG dzierżawi grunty tylko pod konkretne technologie, dlatego nieruchomości muszą spełniać określone kryteria techniczne i lokalizacyjne.

Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia współpracy w zakresie dzierżawy ziemi?2024-07-09T14:33:49+01:00

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procesu analizy gruntów to: dokumenty potwierdzające własność gruntu; potwierdzenie, że grunt nie znajduje się na terenie zalewowym; informacja wskazującą, że działka nie jest w pełni zalesiona.

Jak długo trwa proces podpisywania umowy dzierżawy z XOOG?2024-07-09T14:36:40+01:00

Proces podpisywania umowy dzierżawy trwa do 4 tygodni. Wszystkie umowy są podpisywane z poświadczeniem notarialnym złożonych podpisów.

Czy dzierżawa ziemi z XOOG wpłynie na bieżące dopłaty rolne lub inne formy wsparcia?2024-07-09T14:39:34+01:00

Dzierżawa ziemi nie wpływa na bieżące dopłaty rolne ani inne formy wsparcia w okresie od przygotowania inwestycji do faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych.

Jak XOOG dba o środowisko w trakcie realizacji projektów na dzierżawionych gruntach?2024-07-09T15:31:03+01:00

XOOG stosuje różnorodne technologie, aby dbać o środowisko w trakcie realizacji swoich inwestycji. Zapewnia, że teren wokół zastosowanych rozwiązań technologicznych pozostaje biologicznie czynny, utrzymuje korytarze migracyjne dla zwierząt. Do czyszczenia paneli fotowoltaicznych używana jest wyłącznie czysta woda.

Przejdź do góry