Odkup Projektu i Współpraca Inwestycyjna2024-07-17T09:33:18+01:00

ODKUP PROJEKTU I WSPÓŁPRACA INWESTYCYJNA

W Grupie XOOG realizujemy projekty odnawialnych źródeł energii (OZE), stosując różnorodne formuły inwestycyjne.

Chociaż zazwyczaj działamy jako samodzielny inwestor, jesteśmy również otwarci na współpracę w formule Joint Venture lub Co-Development.

ODKUP PROJEKTU I WSPÓŁPRACA INWESTYCYJNA

W Grupie XOOG realizujemy projekty odnawialnych źródeł energii (OZE), stosując różnorodne formuły inwestycyjne.

Chociaż zazwyczaj działamy jako samodzielny inwestor, jesteśmy również otwarci na współpracę w formule Joint Venture lub Co-Development.

Dzięki naszemu rozbudowanemu działowi developerskiemu, prowadzimy projekty przez cały proces administracyjny, angażując wyspecjalizowane zespoły w dziedzinach takich jak:

* Analiza nieruchomości i GIS,
* Dzierżawa gruntów,
* Dział środowiskowy (przygotowanie dokumentacji, oceny oddziaływania na środowisko, akustyka),
* Analizy wiatrowe (WindPro),
* Planistyka (przygotowanie dokumentacji planistycznej, decyzje o warunkach zabudowy, plany miejscowe),
* Dział przyłączeniowy (wnioski przyłączeniowe, negocjacje umów),
* Dział budowlany (projekty techniczne, koncepcyjne i konstrukcyjno-budowlane),
* Dział prawny.

Aktualnie poszukujemy projektów OZE do zakupu, które posiadają wydane warunki przyłączenia. Dla projektów na wczesnym etapie rozwoju oferujemy możliwość współpracy aż do osiągnięcia statusu „Gotowość do Budowy”.
Ponadto, dzięki naszej spółce oferującej usługi generalnego wykonawcy, chętnie podejmiemy współpracę w zakresie realizacji i budowy źródeł OZE dla inwestorów końcowych.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o przesłanie zapytania wraz z podpisanym wzorem umowy NDA oraz krótkim opisem projektu (Teaser) na poniższy adres mailowy: projekty@xoog.pl

XOOG Holding zobowiązuje się do ochrony danych użytkowników. Dane użytkownika będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych, naszymi wewnętrznymi zasadami i naszą polityką prywatności.

FAQ

Jakie warunki muszą być spełnione, aby projekt mógł zostać zakupiony przez XOOG?2024-07-09T12:30:12+01:00

Projekt musi spełniać szereg kryteriów, w tym posiadać odpowiednie warunki przyłączeniowe, dokumentację środowiskową i planistyczną, oraz musi być zgodny z aktualnymi regulacjami prawnymi i ekologicznymi. Ponadto projekt musi przejść audyt techniczny i prawny.

Czy XOOG wspiera proces uzyskania niezbędnych pozwoleń po odkupie projektu?2024-07-04T08:44:19+01:00

Tak, nasze zespoły prawne i planistyczne są zaangażowane w proces zdobywania wszelkich niezbędnych pozwoleń i dokumentacji po odkupie projektu, wspierając jego płynne przejście do fazy realizacji.

Czy XOOG bierze udział w zarządzaniu projektami po ich odkupie?2024-07-04T08:44:02+01:00

Tak, zwykle angażujemy się w zarządzanie projektem, aby maksymalizować jego efektywność i zgodność z naszymi standardami jakości i ekologicznymi.

Jakie są możliwości finansowania projektu po odkupie przez XOOG?2024-07-09T12:32:12+01:00

XOOG oferuje różne opcje finansowania projektów, w zależności od ich specyfiki i potrzeb, w tym możliwości finansowania wspólnego z innymi inwestorami, project finanse, refinansowanie po wybudowaniu. 

Czy XOOG wymaga wyłączności w negocjacjach dotyczących odkupu projektu?2024-07-04T08:43:22+01:00

W niektórych przypadkach możemy prosić o wyłączność na negocjacje, aby skupić się na dogłębnej analizie i ocenie projektu, jednak jest to ustalane indywidualnie z każdym partnerem.

Jakie są główne kryteria oceny projektu przez XOOG?2024-07-04T08:42:47+01:00

Główne kryteria to przede wszystkim stan prawny projektu, jego zaawansowanie techniczne, wyniki analiz środowiskowych i wiatrowych, warunki przyłączeniowe oraz ogólna rentowność i zgodność z naszymi celami strategicznymi.

Jak długo trwa proces weryfikacji projektu przed odkupem?2024-07-09T12:33:00+01:00

Czas weryfikacji projektu zależy od jego kompleksowości oraz dostępności wszystkich wymaganych dokumentów, ale zazwyczaj zajmuje to od kilku tygodni do dwóch miesięcy.

Jakie informacje należy zawrzeć w Teaserze projektu?2024-07-04T08:42:08+01:00

Teaser projektu powinien zawierać kluczowe informacje o projekcie, takie jak lokalizacja, technologia, stan prawny, wyniki dotychczasowych analiz, a także przewidywane korzyści i status projektu.

Czy istnieją specjalne warunki finansowe lub inwestycyjne dla projektów we współpracy z XOOG?2024-07-04T08:41:29+01:00

Każdy projekt jest oceniany indywidualnie, a warunki finansowe są ustalane na podstawie jego specyfiki, przewidywanego ryzyka oraz potencjalnych korzyści dla obu stron.

Czy XOOG oferuje wsparcie w fazie budowy projektu?2024-07-04T08:39:43+01:00

Tak, XOOG posiada własną spółkę świadczącą usługi generalnego wykonawcy i chętnie podejmie współpracę w zakresie realizacji i budowy źródeł OZE dla inwestorów końcowych.

Jak wygląda proces odkupu projektu przez XOOG?2024-07-04T08:39:02+01:00

Proces rozpoczyna się od przesłania przez potencjalnego partnera podpisanego NDA i krótkiego opisu projektu. Następnie przeprowadzamy weryfikację i analizę projektu, prowadzimy rozmowy negocjacyjne, po czym, jeśli wszystko jest zgodne z naszymi oczekiwaniami, przechodzimy do formalizacji umowy odkupu.

Jakie są wymagania XOOG wobec partnerów chcących sprzedać projekt?2024-07-04T08:37:46+01:00

Oczekujemy, że potencjalni partnerzy będą mogli przedstawić kompletny projekt, włączając w to wszelkie niezbędne dokumenty i analizy, a także podpisane NDA przed rozpoczęciem szczegółowych negocjacji.

Czy XOOG współpracuje tylko z projektami na zaawansowanym etapie rozwoju?2024-07-04T08:37:04+01:00

Preferujemy projekty z wydanymi warunkami przyłączenia, jednak jesteśmy otwarci na projekty na wczesnym etapie rozwoju, oferując możliwość wspólnej realizacji projektu aż do osiągnięcia statusu Gotowości do Budowy.

Jakie projekty OZE są interesujące dla XOOG?2024-07-04T08:36:31+01:00

XOOG jest zainteresowane projektami we wszystkich technologiach odnawialnych źródeł energii, które posiadają już wydane warunki przyłączenia lub są na wczesnym etapie rozwoju z potencjałem osiągnięcia statusu Gotowości do Budowy.

Przejdź do góry