Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia procesu analizy gruntów to: dokumenty potwierdzające własność gruntu; potwierdzenie, że grunt nie znajduje się na terenie zalewowym; informacja wskazującą, że działka nie jest w pełni zalesiona.