• Jakie są korzyści dzierżawy ziemi z XOOG dla właścicieli gruntów?
  • Jakie rodzaje nieruchomości są poszukiwane przez XOOG do dzierżawy?
  • Jaki jest proces weryfikacji i wyceny nieruchomości w XOOG?
  • Czy istnieją jakieś ograniczenia lub wymogi dotyczące nieruchomości kwalifikujących się do dzierżawy?
  • Jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia współpracy w zakresie dzierżawy ziemi?
  • Jak długo trwa proces podpisywania umowy dzierżawy z XOOG?