Proces podpisywania umowy dzierżawy trwa do 4 tygodni. Wszystkie umowy są podpisywane z poświadczeniem notarialnym złożonych podpisów.