XOOG stosuje różnorodne technologie, aby dbać o środowisko w trakcie realizacji swoich inwestycji. Zapewnia, że teren wokół zastosowanych rozwiązań technologicznych pozostaje biologicznie czynny, utrzymuje korytarze migracyjne dla zwierząt. Do czyszczenia paneli fotowoltaicznych używana jest wyłącznie czysta woda.