XOOG oferuje różne opcje finansowania projektów, w zależności od ich specyfiki i potrzeb, w tym możliwości finansowania wspólnego z innymi inwestorami, project finanse, refinansowanie po wybudowaniu.