• Jakie warunki muszą być spełnione, aby projekt mógł zostać zakupiony przez XOOG?
  • Czy XOOG wspiera proces uzyskania niezbędnych pozwoleń po odkupie projektu?
  • Czy XOOG bierze udział w zarządzaniu projektami po ich odkupie?
  • Jakie są możliwości finansowania projektu po odkupie przez XOOG?
  • Czy XOOG wymaga wyłączności w negocjacjach dotyczących odkupu projektu?
  • Jakie są główne kryteria oceny projektu przez XOOG?