Dzierżawa ziemi nie wpływa na bieżące dopłaty rolne ani inne formy wsparcia w okresie od przygotowania inwestycji do faktycznego rozpoczęcia prac budowlanych.